Parkovanie

 

Spoločnosť NFŠ, a. s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 110 055, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6301/B týmto oznamuje, že dňa 26. októbra 2018 vyhlásila obchodnú verejnú súťaž v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom časti podzemnej garáže v rozsahu umožňujúcom užívanie päťsto (500) parkovacích miest (ďalej len „Návrh“) v objekte podzemnej garáže Národného futbalového štadióna (ďalej len „Súťaž“).

Podklady pre záujemcov o účasť v Súťaži si záujemcovia môžu vyzdvihnúť v sídle vyhlasovateľa v každý pracovný deň od 26. októbra 2018 do 9. novembra 2018 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Informácie ohľadom Súťaže získate v pracovných hodinách na tel. čísle 02/5022 7205, a na e-mailovej adrese:info@narodnyfutbalovystadion.sk. Návrh je potrebné predložiť do 13. novembra 2018.

Na našich stránkach používame cookies, ktoré nám pomáhajú zefektívniť Vašu prácu s našimi webovými stránkami. Ak zotrváte na stránke bez zmeny nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím. Viac informácií