Európsky unikát? Inovácia, za ktorou stojí slovenský startup

Na Slovensku máme európsky unikát – Národný futbalový štadión na Tehelnom poli je najzelenší štadión v Európe. Je doslova prešpikovaný najmodernejšími technológiami a veľký dôraz sa pri jeho výstavbe kládol aj na ekológiu. Vďaka svojej konštrukcii, multifunkčnosti a ekologickému zameraniu je jednou z najpozoruhodnejších stavieb.

V praxi to vyzerá tak, že základ tvorí systém tepelných čerpadiel voda/voda. Počas letných mesiacov, keď sa štadión chladí, sa odpadové teplo využíva na výrobu teplej úžitkovej vody. Rovnako sa využíva aj dažďová voda, ktorá sa používa na splachovanie alebo polievanie trávnika.

 

Aby zo štadióna a jeho technológií vyťažila spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby ozajstné ekologické aj ekonomické maximum, rozhodla sa posunúť ešte ďalej. Vďaka nedávnej inovácii sa tak stal ešte ekologickejším, ako bol doteraz. Jedným z opatrení, ktoré sa rozhodli implementovať, je aj systém od slovenského startupu Fuergy.

 

Primárnu energetickú infraštruktúru štadióna navrhli a spravujú Slovenské elektrárne – energetické služby, dcérska spoločnosť nášho najväčšieho výrobcu energie. Cieľom bolo ponúknuť čo najudržateľnejšie riešenie s najnižšími energetickými prevádzkovými nákladmi.

Využívajú na to kombináciu tradičných zelených technológií a moderných inovácií. Vďaka nim sa minulý rok podarilo vyrobiť až 80 % chladu a tepla v celom komplexe pomocou obnoviteľných zdrojov energie.

 

Technológia na štadióne má obrovský potenciál

Jednou z kľúčových zelených technológií na štadióne sú aj tepelné čerpadlá. Tie, ktoré sú inštalované na Národnom futbalovom štadióne, slúžia na vykurovanie aj chladenie celého komplexu.

Po modernizácii od slovenského startupu sa však premenili z obyčajného spotrebiča na technológiu, ktorá pomáha stabilizovať celú elektrickú sieť a znižuje emisie CO2e.

 

Ako to funguje:

Tepelné čerpadlá majú plne automatizované zvyšovanie alebo znižovanie výkonu podľa prednastavených teplotných limitov. Ich výkon reguluje systém na meranie a reguláciu (tzv. MaR).

Šikovní Slováci z Fuergy na diaľku napoja svoj softvér na existujúci riadiaci systém MaR a regulujú výkon technológie podľa situácie v elektrickej sieti.

Zjednodušene povedané: Systém automaticky zvyšuje alebo znižuje výkon čerpadiel podľa toho, či je v sieti energie prebytok alebo nedostatok. Týmto spôsobom zhodnocuje doposiaľ nevyužitý potenciál tepelných čerpadiel a zároveň pomáha eliminovať nežiaduce výkyvy v elektrickej sieti.

Okrem MaR sa vie Fuergy napojiť aj na o niečo sofistikovanejší energetický riadiaci systém (Energy Management System), ktorý zákazníci využívajú na riadenie celkovej spotreby energie svojej prevádzky alebo frekvenčný menič napojený priamo na energeticky náročnú technológiu.

„Na Národnom futbalovom štadióne sme sa napojili na MaR systém regulujúci tepelné čerpadlá. Naše riešenie flexibilita brAIn sa stáva doplnkovým softvérom, ktorý vysiela do nadradeného systému MaR povely na zvýšenie alebo zníženie výkonu. MaR následne rozhoduje, či na povel povolí alebo nie. Batériové úložiská a zvyšovanie energetickej efektívnosti už existujúcich technológií vie rozvoj obnoviteľných zdrojov výrazne urýchliť a zároveň zlepšiť energetiku tak, aby to pocítil každý jeden odberateľ,“ vysvetľuje Vladimír Miškovský, CBO spoločnosti FUERGY.

„MaR systém má svoje prednastavené horné a spodné limity na výkon čerpadiel, ktoré systému FUERGY nedovolia prekročiť povolený výkon a v žiadnom prípade neobmedzujú dodávku tepla a chladu. Takým spôsobom sa pohybujeme iba v povolenom rozmedzí výkonu čerpadiel,“ dopĺňa Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb zo spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby.

„Zavádzanie takýchto moderných technológií nám umožňuje nielen optimalizovať náklady a zlepšovať služby pre našich zákazníkov, ale tiež reagovať na globálne výzvy, ako sú klimatické zmeny a rastúca potreba udržateľnej energie,“ dodáva Pancotti.

Nasadenie systému trvá spravidla niekoľko dní a výsledky sú viditeľné prakticky okamžite. Národný futbalový štadión dokáže vďaka službe flexibilita brAIn chrániť nielen prírodu, ale aj svoje náklady za energie.

Systém využíva pokročilú umelú inteligenciu

Slovenský startup Fuergy pôsobí na trhu šiesty rok. Spoločnosť vyvinula softvér, ktorý automatizovane riadi výrobu a spotrebu elektriny u zákazníkov na základe historických dát klienta, vývoja ceny elektrickej energie na trhu a predikčných modelov. Pomáha si pri tom aj umelou inteligenciou.

Flexibilita brAIn je softvérové riešenie, ktoré reguluje energeticky náročné technológie a zdroje energie.

Tento systém využíva pokročilé algoritmy umelej inteligencie na predikciu spotreby a produkcie energie, čím umožňuje dynamicky prispôsobovať prevádzku a dosahovať maximálne úspory.

Firmám, ktoré prevádzkujú technológie s príkonom alebo výkonom vyšším ako 200 kilowattov, takto dokáže efektívne optimalizovať náklady na elektrickú energiu bez potreby investovať do drahých zariadení.

Čo všetko riadi slovenský systém:

•tepelné čerpadlá,

•pece,

•zásobníky a nádrže,

•chladiace a vykurovacie systémy,

•kompresory,

•zdroje energie,

•nabíjacie stanice pre elektromobily.

 

7-tonová konštrukcia, ktorá mení životy

Okrem už spomínaného systému sa Slovenské elektrárne rozhodli zainvestovať aj do ďalšieho riešenia od slovenského startupu – smart batériového úložiska brAIn. Ide o rozšírenie k systému flexibilita brAIn, ktoré pracuje na podobnom princípe.

Ani jedno z riešení nemá za úlohu znižovať samotnú spotrebu elektrickej energie. Zatiaľ čo flexibilita brAIn efektívne reguluje spotrebu a výrobu energie v reálnom čase, úložisko sa ju snaží posúvať v čase podľa potreby zákazníka a celej siete.

Jednou z hlavných úloh batériového úložiska je tiež stráženie prekročenia rezervovanej kapacity, teda zmluvne dohodnutého odberu elektrickej energie, napríklad pri zápasoch a podujatiach. Štadión vtedy čerpá energiu z úložiska a predchádza vzniku pokút za prekročenie rezervovanej kapacity.

 

Kapacita batériového úložiska pre Národný futbalový štadión je 432 kilowatthodín a celá konštrukcia má viac ako 7 ton. Preto bolo potrebné vyriešiť aj problém s nedostatočnou nosnosťou podlahy, ktorá nerátala s umiestnením niekoľkotonového zariadenia. Slovenské elektrárne preto pre jej spevnenie dali vyrobiť kovovú konštrukciu, ktorú uložili pod existujúcu podlahu.

Okrem toho v zadnej strane úložiska je nainštalované špeciálne chladenie. Úložisko musí byť totiž prevádzkované pri teplote od 20 do 35 stupňov Celzia, inak sa znižuje jeho výkon. 

 

Čo získal Národný futbalový štadión vďaka systémom:

•za polroka so systémom flexibilita brAIn ušetril 9,82 ton CO2e,

•za tri mesiace s úložiskom ušetril 61,34 ton CO2e,

•celkovo znížil emisie o 29 %.

Neoceniteľný ekologický prínos

Okrem toho, že tieto riešenia optimalizujú náklady na energie, významným spôsobom znižujú aj emisie CO2e. Podľa dosiahnutých výsledkov a údajov z Fuergy softvéru dokáže budova Národného futbalového štadióna ročne ušetriť približne 265 ton CO2e.

Čo je CO2e?

CO2e je presnejšie označenie všetkých skleníkových plynov, ktoré zachytávajú teplo a spôsobujú globálne otepľovanie. Zjednodušene povedané, CO2e zhromažďuje všetky plyny na jednom mieste.

Oxid uhličitý (CO2) je len jedným z niekoľkých skleníkových plynov s potenciálom prispievať ku globálnemu otepľovaniu. CO2e zahŕňa všetky molekuly, ktoré zachytávajú teplo a zohrievajú našu atmosféru, nielen oxid uhličitý.

Ako sa vyhnúť greenwashingu a vsadiť na opatrenia reálne redukujúce uhlíkovú stopu

Európska únia by mala do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, vyplýva to z European Green Deal (Európska zelená dohoda). Súčasťou tohto záväzku, ku ktorému sa prihlásilo aj Slovensko, sú aj opatrenia na minimalizáciu uhlíkovej stopy pri nových aj existujúcich budovách.

Ekologické opatrenia budú hrať stále dôležitejšiu rolu aj v aktivitách každej firmy. O to dôležitejšie však bude vyberať také opatrenia, ktoré reálne redukujú uhlíkovú stopu. Pretože nie všetko, čo sa tvári ako ekologické, má ozajstný prínos pre ochranu životného prostredia.

Napríklad firma propaguje jednu pozitívnu vlastnosť produktu (trebárs recyklovateľnosť) bez zohľadnenia iných environmentálnych faktorov, ako sú emisie pri výrobe alebo potreba dlhodobej údržby.

Alebo sa projekty označujú ako uhlíkovo neutrálne na základe kompenzačných opatrení, ako je výsadba stromov, bez toho, aby sa reálne znížila ich vlastná uhlíková stopa. Pri výpočte množstva absorbovaného CO2 však počítajú s dospelými stromami, nie s mladými stromčekmi.

V kontraste k týmto greenwashingovým opatreniam riešenie od Fuergy reálne redukuje emisie CO2e tým, že predchádza ich vzniku nahradením fosílnych zdrojov na výrobu energie. Inak povedané, keď batériové úložisko dodáva do siete elektrinu namiesto toho, aby sa zapol dieselový generátor, nahradí nezanedbateľné množstvo emisií CO2e.

Existuje niekoľko príkladov greenwashingu:

Uhlíková stopa firiem v súvislosti s dochádzaním zamestnancov do práce

Firma deklaruje, že podporuje udržateľnú mobilitu svojich zamestnancov, napríklad výzvami k používaniu verejnej dopravy, bicyklovania či chôdze, ale neponúka im na to reálne podmienky alebo stimuly.

Recyklovanie odpadu v rámci firemnej budovy bez kontroly toho, čo sa s odpadom deje ďalej

Toto môže viesť k situácii, keď odpad skončí na skládkach alebo je spálený bez získavania energie, čo má negatívny dopad na životné prostredie, napriek tvrdeniam firmy o jej záväzku k recyklácii a udržateľnosti.

Podľa Fuergy obidva tieto prípady ukazujú, ako firmy môžu používať greenwashing na vytvorenie pozitívneho obrazu o svojich environmentálnych snahách, ktoré v skutočnosti nemajú reálny pozitívny dopad na životné prostredie.

„Tieto aktivity môžu byť sprevádzané veľkými reklamnými kampaňami, ktoré zveličujú skutočný dopad týchto iniciatív na zníženie uhlíkovej stopy, zatiaľ čo firma nevykonáva žiadne zásadné zmeny vo svojich aktivitách alebo politikách, ktoré by skutočne podporovali udržateľný spôsob fungovania,“ vysvetľuje Vladimír Miškovský z Fuergy.

Preto je dôležité, aby spotrebitelia a zainteresované strany boli kritickí a požadovali transparentnosť a overiteľné dôkazy o environmentálnych tvrdeniach firiem. V tom ich v budúcnosti podporí aj nová smernica EÚ z januára 2024 zakazujúca greenwashingové praktiky.

Spotrebitelia a investori by sa mali naučiť rozpoznávať tieto praktiky a hľadať verifikovateľné a transparentné informácie o udržateľnosti budov a stavebných projektov či aktivitách firiem. 

Uhlíková neutralita ovplyvní stavebníctvo aj prevádzku budov

Na Slovensku je len jedna uhlíkovo neutrálna budova, ktorá patrí medzi 1 % najzelenších budov sveta. Uhlíkovo neutrálne budovy sú navrhnuté a postavené tak, aby minimalizovali svoju uhlíkovú stopu, čo znamená, že produkujú rovnaké množstvo uhlíka, aké absorbujú alebo neutralizujú.

Tento koncept sa dosahuje kombináciou rôznych opatrení, vrátane využitia obnoviteľných zdrojov energie, efektívneho manažmentu odpadu, vysoko účinných izolačných materiálov a integrovaných technológií na znižovanie emisií.

Uhlíková neutralita je kľúčovým aspektom ESG princípov (Environmental, Social, Governance), ktoré nastavujú moderné štandardy spoločensky zodpovedného podnikania.

ESG reporting umožňuje jasnejšie pochopiť vplyv, ktorý má podnik na životné prostredie a širšiu spoločnosť. Tieto informácie sú často kľúčové pri rozhodovaní o investíciách, nákupoch a partnerstvách a pomáhajú podporovať udržateľný rast a rozvoj spoločnosti.

Práve inštalácia systému flexibilita brAIn spolu s batériovým úložiskom od Fuergy, môže aj v budúcnosti významne pomôcť k rozšíreniu radu uhlíkovo neutrálnych budov a napĺňaní čoraz prísnejších ekologickejších noriem.

 

Autor: Andrea Jánošíková

Plná verzia článku:
https://fontech.startitup.sk/europsky-unikat-futbalovy-stadion-v-bratislave-ukazal-eko-inovaciu-stoji-za-nou-slovensky-startup/

 

Na našich stránkach používame cookies, ktoré nám pomáhajú zefektívniť Vašu prácu s našimi webovými stránkami. Ak zotrváte na stránke bez zmeny nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím. Viac informácií